historie

"ingen på reservebenken"- bli med oss..

Sande Juniorkorps’ historie:

 

Sande Juniorkorps er en direkte etterkommer av Sande Guttemusikk som ble etablert den 2. februar 1953.

 

Blant musikkinteresserte i bygda hadde det lenge vært snakk om å starte et guttemusikkorps. Mannen som tok initiativet til å starte det, var Johannes Høydahl. Han innkalte noen interesserte til et møte i sitt hjem den 30. desember 1952. Der møtte Olaf Hagen Johansen, ordfører Karl Demberg, Kjell Gerhardsen og Kåre Myrhaug. I dette møtet ble de grunnleggende planer lagt. Olaf Hagen Johansen, som var utdannet musikksersjant, sa seg villig til å være korpsets dirigent.

 

Nå skjedde ting fort! Foreldre og musikkinteresserte ble innkalt til et konstituerende møte i Kommunelokalet. Johannes Høydahl hadde til møtet skaffet garantister for et lån i Sande sparebank. Det ble kjøpt inn 17 instrumenter for til sammen kr 9.020,-. (Tilsvarer en pris for kun et mindre instrument i dag.)

 

Interessen for å være med i korpset var stor blant bygdas gutter. Men med de få instrumentene en rådde over, ble det i første omgang valgt ut 16 gutter i 12-årsalderen som hadde sangstemme og gehør. De 16 guttene fikk instrumentene utlevert 29. januar, slik at det aller første øvelsesmøte kunne avholdes 2. februar 1953 i Kommunelokalet.

 

Allerede den 17. mai i 1953 spilte korpset om morgenen ved Bautaen over de fallene og senere på dagen ved festlighetene på Bøplassen.

 

Korpset deltok på sitt første stevne i Tønsberg 26.-27. juni 1954. Siden har korpset deltatt på en rekke stevner i inn og utland. Det har vært deltagelse ved Kretsstevner, Landsdelsstevner og Landsstevner. Det har vært turer til Lilienthal i Tyskland, Scarborough i England, Gøteborg Musicfestival i Sverige og til Nordsøfestivalen i Danmark. Det har også vært turer til Sande’s vennskapskommuner Sakskøbing i Danmark, Klippan i Sverige og Viiala i Finland.

 

Våren 1969 ble Selvik skolekorps, tidligere Selvik og Omegn Guttemusikkorps, lagt inn under Sande Guttemusikkorps. Musikanter fra Selvik var tilbudt plass i Sande et år tidligere.

 

Etter hvert kom jentene med i Guttemusikken. Det ble vurdert navnendring i 1969, men dette ble nedstemt. På begynnelsen av 70-tallet ble jentene i flertall, så et navneskifte ble derfor igjen foreslått. Den 1. desember 1972 ble navnet vedtatt endret fra Sande Guttemusikkorps til Sande Juniorkorps.

 

 

Dirigenter for Sande Guttemusikkorps og Sande Juniorkorps:

 

1953 – 1962: Olaf Hagen Johansen

 

1962 – 1963: Rolf Andersen

 

1963 – 1969: Kåre Myrhaug

 

1969 – 1973: Einar Christensen

 

1973 – 1983: Jan Erik Nilsen

 

1983 – 1985: Kjell Arvidson

 

1985 – 2002: Gunnar Lintvedt

 

2002 – 2004: Trond Pedersen

 

2004 – 2005: Kristian Lauritsen

 

2005 – 2006: Trond Pedersen

 

2006 – 2007: Frode Grøtting

 

2007 – 2013: Eli Marie Davidsen

 

2013 -Nicolas