Vaktlister

"ingen på reservebenken"- bli med oss..

Korpsvakt og Kioskvakt er fra tidligere slått sammen til ett, da vi ikke ser det nødvendig med en voksen til hver av disse oppgavene

Aspirantkorps: øvelse 17:00-18:00

Hovedkorps: øvelse 18.00-20.00

 

 

Korpsvakten har ansvar for å sette frem stoler, kasse med notestativ, dirigentens stativ, og rydde på plass igjen etter øvelsen. Under øvelsen, må korpsvakten være tilstede og hjelpe til med å holde ro og orden. Innkalling av musikantene etter pausen.

Kioskvakten har ansvaret for salg av vafler, kaker eller gjerne noe sunnere eller mer mettende (man velger selv hva man ønsker å selge, men kake bør være på størrelse med langpanne). Dobbelt vaffeljern finnes i korpsets bod. Salg av kaffe (gratis til dirigenten), saft, og rydde ut søppelet i etterkant. Opptelling av kassen. All inntekt går tilbake til musikantene. Kaffe, saft, krus og servietter, finnes også i korpsets bod.

OBS: Også salg i aspirantenes pause, kl 17:45, i tillegg til hovedkorpsets pause kl 19:00. Da bør alt være klart i kiosken.

Dersom vakten dere er tildelt ikke passer, må dere bytte med en av de andre familiene. Vaktene blir jevnt fordelt på alle, ut over hele korpsåret.