historie

Sande Juniorkorps’ historie:


Sande Juniorkorps er en direkte etterkommer av Sande Guttemusikk som ble etablert den 2. februar 1953.


Blant musikkinteresserte i bygda hadde det lenge vært snakk om å starte et guttemusikkorps.  Mannen som tok initiativet til å starte det, var Johannes Høydahl.  Han innkalte noen interesserte til et møte i sitt hjem den 30. desember 1952.  Der møtte Olaf Hagen Johansen, ordfører Karl Demberg, Kjell Gerhardsen og Kåre Myrhaug. I dette møtet ble de grunnleggende planer lagt.  Olaf Hagen Johansen, som var utdannet musikksersjant, sa seg villig til å være korpsets dirigent.


Nå skjedde ting fort!  Foreldre og musikkinteresserte ble innkalt til et konstituerende møte i Kommunelokalet.  Johannes Høydahl hadde til møtet skaffet garantister for et lån i Sande sparebank. Det ble kjøpt inn 17 instrumenter for til sammen kr 9.020,-. (Tilsvarer en pris for kun et mindre instrument i dag.)


Interessen for å være med i korpset var stor blant bygdas gutter. Men med de få instrumentene en rådde over, ble det i første omgang valgt ut 16 gutter i 12-årsalderen som hadde sangstemme og gehør.  De 16 guttene fikk instrumentene utlevert 29. januar, slik at det aller første øvelsesmøte kunne avholdes 2. februar 1953 i Kommunelokalet.


Allerede den 17. mai i 1953 spilte korpset om morgenen ved Bautaen over de fallene og senere på dagen ved festlighetene på Bøplassen.


Korpset deltok på sitt første stevne i Tønsberg 26.-27. juni 1954. Siden har korpset deltatt på en rekke stevner i inn og utland.  Det har vært deltagelse ved Kretsstevner, Landsdelsstevner og Landsstevner.   Det har vært turer til Lilienthal i Tyskland, Scarborough i England, Gøteborg Musicfestival i Sverige og til Nordsøfestivalen i Danmark.  Det har også vært turer til Sande’s vennskapskommuner Sakskøbing i Danmark, Klippan i Sverige og Viiala i Finland.


Våren 1969 ble Selvik skolekorps, tidligere Selvik og Omegn Guttemusikkorps, lagt inn under Sande Guttemusikkorps. Musikanter fra Selvik var tilbudt plass i Sande et år tidligere.


Etter hvert kom jentene med i Guttemusikken. Det ble vurdert navnendring i 1969, men dette ble nedstemt.  På begynnelsen av 70-tallet ble jentene i flertall, så et navneskifte ble derfor igjen foreslått.  Den 1. desember 1972 ble navnet vedtatt endret fra Sande Guttemusikkorps til Sande Juniorkorps.


 


Dirigenter for Sande Guttemusikkorps og Sande Juniorkorps:


1953 – 1962:   Olaf Hagen Johansen


1962 – 1963:   Rolf Andersen


1963 – 1969:   Kåre Myrhaug


1969 – 1973:   Einar Christensen


1973 – 1983:   Jan Erik Nilsen


1983 – 1985:   Kjell Arvidson


1985 – 2002:   Gunnar Lintvedt


2002 – 2004:   Trond Pedersen


2004 – 2005:   Kristian Lauritsen


2005 – 2006:   Trond Pedersen


2006 – 2007:   Frode Grøtting


2007 – 2013:   Eli Marie Davidsen


2013 - 2018:    Niklas bredahl


2018 -            ingunn lia pedersen

17 Mai 1955

Video: Sande Historielag

Gruppebilde fra 60-tallet

Photo: Sande Historielag

17 Mai 1966

Photo: Sande Historielag

Webmaster: Sverre Rakkenes

Alle bilder er fra Sande Historielag. hvis du har informasjon om bildene så ta kontakt.