OM Sande Juniorkorps

Gruppebilde fra 60-tallet
17 Mai 1966

Sande Juniorkorps’ historie


Sande Juniorkorps er en direkte etterkommer av Sande Guttemusikk som ble etablert den 2. februar 1953.

Blant musikkinteresserte i bygda hadde det lenge vært snakk om å starte et guttemusikkorps. Mannen som tok initiativet til å starte det, var Johannes Høydahl. Han innkalte noen interesserte til et møte i sitt hjem den 30. desember 1952. Der møtte Olaf Hagen Johansen, ordfører Karl Demberg, Kjell Gerhardsen og Kåre Myrhaug. I dette møtet ble de grunnleggende planer lagt. Olaf Hagen Johansen, som var utdannet musikksersjant, sa seg villig til å være korpsets dirigent.

Nå skjedde ting fort!  Foreldre og musikkinteresserte ble innkalt til et konstituerende møte i Kommunelokalet.  Johannes Høydahl hadde til møtet skaffet garantister for et lån i Sande sparebank. Det ble kjøpt inn 17 instrumenter for til sammen kr 9.020,-. (Tilsvarer en pris for kun et mindre instrument i dag.)

Interessen for å være med i korpset var stor blant bygdas gutter. Men med de få instrumentene en rådde over, ble det i første omgang valgt ut 16 gutter i 12-årsalderen som hadde sangstemme og gehør.  De 16 guttene fikk instrumentene utlevert 29. januar, slik at det aller første øvelsesmøte kunne avholdes 2. februar 1953 i Kommunelokalet.

Allerede den 17. mai i 1953 spilte korpset om morgenen ved Bautaen over de fallene og senere på dagen ved festlighetene på Bøplassen.

Korpset deltok på sitt første stevne i Tønsberg 26.-27. juni 1954. Siden har korpset deltatt på en rekke stevner i inn og utland.  Det har vært deltagelse ved Kretsstevner, Landsdelsstevner og Landsstevner.   Det har vært turer til Lilienthal i Tyskland, Scarborough i England, Gøteborg Musicfestival i Sverige og til Nordsøfestivalen i Danmark.  Det har også vært turer til Sande’s vennskapskommuner Sakskøbing i Danmark, Klippan i Sverige og Viiala i Finland.

Våren 1969 ble Selvik skolekorps, tidligere Selvik og Omegn Guttemusikkorps, lagt inn under Sande Guttemusikkorps. Musikanter fra Selvik var tilbudt plass i Sande et år tidligere.

Etter hvert kom jentene med i Guttemusikken. Det ble vurdert navnendring i 1969, men dette ble nedstemt.  På begynnelsen av 70-tallet ble jentene i flertall, så et navneskifte ble derfor igjen foreslått.  Den 1. desember 1972 ble navnet vedtatt endret fra Sande Guttemusikkorps til Sande Juniorkorps.

Dirigenter for Sande Guttemusikkorps og Sande Juniorkorps


1953  – 1962:    Olaf Hagen Johansen
1962  – 1963:    Rolf Andersen
1963  – 1969:    Kåre Myrhaug
1969  – 1973:    Einar Christensen
1973  – 1983:    Jan Erik Nilsen
1983  – 1985:    Kjell Arvidson
1985  – 2002:   Gunnar Lintvedt
2002 – 2004:   Trond Pedersen
2004 – 2005:   Kristian Lauritsen
2005 – 2006:   Trond Pedersen
2006 – 2007:   Frode Grøtting
2007 – 2013:    Eli Marie Davidsen
2013  – 2018:    Niklas Bredahl
2018  –            Ingunn Lia Pedersen
17 Mai 1955
Søk
Driftes av Styreportalen AS