zoom

Neste Gang

Endre settinger

PC

Hvordan bruke Zoom til øvelser

1) sjekk din epost, du skal der ha fått en epost som over, med en link. klikk på denne linken.

2) hvis du ikke har brukt zoom på denne PCen før, må du laste ned zoom klienten. som ved siden av her.

3) avhenging av din browser, finn filen som ble lastet ned og

4) kjør denne filen.

Du er nå inn... her må du vente til Dirigent åpner opp for deg.


5) mens du venter, så burde du sjekke at alt fungerer. trykk på "Test Computer Audio" knappen.


(vi går gjennom dette litt senere på denne siden)

Neste gang du begynner zoom møte, så vil du se en slik side. du kan da trykke på "Launch Meeting" (1) og hvis du glemte alt over, eller er på ny PC så trykk på "download now" og begynn på nytt på toppen av denne siden.(2)

Første gangen du kjører så må du


1) velge Zoom Meetings

2) krysse av i boksen her

3) åpne lenke

Når du er i setting, så:


1 ) klikk på audio

2) Klikk på "Test Speaker" for å sjekke om du får lyd.. hvis den er grei, så gå videre, hvis ikke :

3) velg lyd-hardware fra listen
4) velg volum slik at du hører bra.

Så setter vi opp microfon:

1) velg riktig microfon fra listen (hvis du har flere)

2) du velger... jeg har bare 1.

3) test mic

Når det står "recording", si noe, eller spill noe


Når det står "playing" så burde du høre tydelig det du sa/spillte (denne playing kommer automatisk etter at den har recordet noen sekunder).


4) her kan du endre på volume på mikrofon (level), slik at du hører bra.

Webmaster: Sverre Rakkenes

Til slutt må vi sette opp camera, slik at du blir sett. (hvis det blir aktuelt)


1) gå til "video" i settingen

2) velg kamera på listen (jeg hadde bare 1)

3) se deg selv i kameraet.